Spel med lyckonummer

Det finns ett antal spel som baseras på nummer man väljer, som Lotto, Keno och Roulette. Där väljer man ett antal nummer att satsa på och sedan är det bara att hålla tummarna för att just dessa nummer ska dras, så att man vinner. Denna typ av spel kallas för turspel eller slumpspel och anledningen till att de kallas för detta förstås är för att man inte behöver kunna några krångliga regler eller strategier för att ha chans att vinna, utan det räcker med att satsa på sina lyckonummer och därefter sköter slumpen resten. Man kan alltså inte själv påverka så mycket ifall man vinner eller inte.

Vinststrategier

En del spelare vill gärna påverka vinstmöjligheterna trots att det egentligen mest handlar om slumpen. Det gör de främst kanske genom att satsa på de nummer de har valt att ha som lyckonummer. Man kanske har ett speciellt nummer som man tror för med sig tur, exempelvis det datum man är född eller det datum man gift sig. Andra spelare tror att vissa nummer kombinationer för med sig mer tur än andra. Exempelvis är det många som satsar på kombinationen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i Lotto. Kanske är det helt enkelt bara resultatet av dålig fantasi eller tidsbrist. Eller så finns det en tanke om att denna kombination skulle ha större chans att dras än andra nummerkombinationer. Men grejen är faktiskt den att denna kombination har lika liten, eller stor, risk att dras som vilken nummerkombination som helst. Snarare är det en nackdel att välja just denna kombination av nummer, eftersom det är så många andra spelare som väljer just dessa nummer, så om turen skulle vara framme och man vinner så riskerar man att få dela sin vinst med många andra spelare.